BIP
12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
Pomnik ofiar katastrofy samolotu CASA C-295 M

Pomnik ofiar katastrofy samolotu CASA C-295M

W miejscu katastrofy samolotu transportowego CASA C-295 M dnia 30 marca 2008 roku odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 20 żołnierzy Sił Powietrznych, którzy 23 stycznia 2008 zginęli w tragicznym wypadku lotniczym. W uroczystości wzięły udział rodziny zmarłych oficerów, wiceminister Obrony Narodowej pan Czesław PIĄTAS, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej BŁASIK, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszek GĄGOR, biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI. "Utraceni, lecz nie zapomniani, pokonani nie w walce, lecz przez los. Jakież znamienne i prawdziwe są te słowa wyryte na pamiątkowej tablicy ofiar samolotu CASA. Nikt bowiem nie ma wątpliwości, że 23 stycznia 2008 roku polskie lotnictwo wojskowe utraciło 20 lotników wielkiej miary ." powiedział podczas uroczystości gen. broni pil. Andrzej BŁASIK. Wiceminister Obrony Narodowej Czesław PIĄTAS podkreślił w swoim wystąpieniu, że "katastrofa w Mirosławcu, która boleśnie doświadczyła lotniczą rodzinę, przywołuje w pamięci hasło wypisane na lotniczych sztandarach: Miłość żąda ofiary i ta lotnicza dewiza uświadamia nam, jak ogromną daninę składają piloci w imię miłości do ojczyzny". Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec pani Elżbieta RĘBECKA-SABAK zapewniła w imieniu mieszkańców Mirosławca, że miasto będzie pamiętać o tragicznie zmarłych lotnikach.

Pomnik, którego głównym elementem jest głaz (wymiary: 2 x 1,8 m) z tablicą z nazwiskami wszystkich tragicznie zmarłych żołnierzy (umieszczone na stylizowanej lotniczej szachownicy) ustawiono dokładnie w miejscu katastrofy. Obok obelisku postawiono duży drewniany krzyż (z lewej strony głazu) i statecznik z rozbitego samolotu z ocalałym numerem taktycznym "019" (z prawej strony głazu). Pomnik poświęcił biskup polowy gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI. W poświęceniu, które miało ekumeniczny charakter, biskupowi towarzyszyli dziekan prawosławny ks. płk Aleksy ANDREJUK i dziekan ewangelicki ks. ppłk Wiesław ŻYDEL. Potem pod obeliskiem złożono kwiaty i wieńce. Pod koniec uroczyści nad miejscem uroczystości przeleciały cztery myśliwsko-bombowe samoloty Su-22 z 40-tej Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Klucz samolotów prowadził kpt. pil. Robert JANKOWSKI.

Lot był symbolicznym hołdem dla pamięci ofiar katastrofy samolotu CASA - C-295 M. Z koncertem "Młodzi Polacy elicie Polskiego Lotnictwa" wystąpiła po uroczystościach Orkiestra Symfoniczna "SONATA" im. Bogumiła ŁEPECKIEGO. Honorowy patronat nad koncertem objął Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej BŁASIK.

 

Tablica na której znajdują się nazwiska osób, które zginęły w katastrofie (przed zamontowaniem na głazie).
Tablica na której znajdują się nazwiska osób, które zginęły w katastrofie (przed zamontowaniem na głazie).

Tablica zamontowana na głazie w miejscu katastrofy.
Tablica zamontowana na głazie w miejscu katastrofy.

Prace budowlane przy powstawaniu pomnika - obelisku.

Prace budowlane przy powstawaniu pomnika - obelisku.
Prace budowlane przy powstawaniu pomnika - obelisku.

Na chwilę przed odsłonięciem pomnika - 30.03.2008 r.
Na chwilę przed odsłonięciem pomnika - 30.03.2008 r.

Odsłonięcie pomnika od lewej: płk pil. GARDAS, p.  ANDRZEJEWSKA, p. RĘBECKA - SABAK, p. PIĄTAS, gen. broni  pil. BŁASIK, gen. GĄGOR.
Odsłonięcie pomnika od lewej: płk pil. GARDAS, p.  ANDRZEJEWSKA, p. RĘBECKA - SABAK, p. PIĄTAS, gen. broni  pil. BŁASIK, gen. GĄGOR.

Modlitwa ekumeniczna od lewej: dziekan prawosławny ks. płk Aleksy ANDREJUK ;  biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI oraz dziekan ewangelicki ks. ppłk Wiesław  SZYDEL.
Modlitwa ekumeniczna od lewej: dziekan prawosławny ks. płk Aleksy ANDREJUK ;  biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI oraz dziekan ewangelicki ks. ppłk Wiesław  SZYDEL. 

Poświęcenie pomnika przez biskupa polowego WP - gen. dyw. Tadeusza PŁOSKIEGO.
Poświęcenie pomnika przez biskupa polowego WP - gen. dyw. Tadeusza PŁOSKIEGO.

 

 

Katastrofa samolotu CASA C-295M

O katastrofieNa zdjęciu samolot CASA C-295 M ( nr 019) na lotnisku w Mirosławcu.

 

Samolot CASA C- 295 M o numerze bocznym 019 (fabryczny 043) uległ katastrofie dnia 23 stycznia 2008 o godzinie 19:07 niespełna kilometr od lotniska wojskowego 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu ( 53° 22' 48.52" N ; 16° 06´ 26.90" E ). Na pokładzie było 20 osób ( 19 oficerów i 1 podoficer ). W wyniku uderzenia samolotu w ziemię śmierć na miejscu poniosły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie samolotu - 4 członków załogi i 16 pasażerów.

Samolot CASA C-295M 019 odbywał lot operacyjny na trasie WARSZAWA - OKĘCIE - POWIDZ - POZNAŃ - KRZESINY - MIROSŁAWIEC - ŚWIDWIN - Kraków-Balice, w celu zabezpieczenia przewozu oficerów Sił Powietrznych uczestniczących w 50. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w Warszawie.

 

O katastrofieIlustracja katastrofy wg prasy

Miejsce uderzenia w ziemię samolotu CASA Miejsce katastrofy samolotu CASA C-295 M

 

Wykaz osób, które zginęły w katastrofie samolotu CASA C- 295 M

 

gen. bryg. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI

Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

płk pil. Jerzy PIŁAT

Dowódca 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu

płk pil. Dariusz MACIĄG

Dowódca 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie

ppłk pil. Zdzisław CIEŚLIK

Szef szkolenia, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego

 

ppłk pil. Wojciech MANIEWSKI

Dowódca 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

ppłk Zbigniew KSIĄŻEK

Zastępca dowódcy 22. Bazy Lotniczej w Malborku

 mjr Piotr FIRLINGER

Szef sekcji techniki lotniczej,
21. Bazy Lotniczej

mjr pil. Jarosław HAŁADUS

Szef sekcji techniki lotniczej,
13. Eskadra Lotnictwa Transportowego w Krakowie

mjr pil. Grzegorz JUŁGA

Z-ca Dowódcy
8. Eskadry Lotnictwa Taktycznego 

mjr Dariusz PAWLAK

Szef sekcji techniki lotniczej,
12. Baza Lotnicza

mjr pil. Robert MAJ

Szef sekcji,
1. Brygada Lotnictwa Taktycznego

mjr Krzysztof SMOŁUCHA

Specjalista,
Oddział Operacyjny A3 Dowództwa Sił Powietrznych
w Warszawie

mjr Mirosław WILCZYŃSKI

Szef sekcji techniki lotniczej,
1. Brygada Lotnictwa Taktycznego

kpt. Grzegorz STEPANIUK

Szef sekcji techniki lotniczej,
40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego

kpt. Karol SZMIGIEL

Dowódca klucza technicznego,
8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu

kpt. pil. Paweł ZDUNEK

Dowódca klucza Lotniczego,
8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego

kpt. pil. Leszek ZIEMSKI

Inspektor bezpieczeństwa lotów, szef sekcji,
40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego

por. pil. Robert KUŹMA

Starszy instruktor,
13. Eskadra Lotnictwa Transportowego

por. pil. Michał SMYCZYŃSKI

Starszy pilot,
13. Eskadra Lotnictwa Transportowego

sierż. Janusz ADAMCZYK

Technik pokładowy,
13. Eskadra Lotnictwa Transportowego

 

Dnia 25 stycznia 2008 r. Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH decyzją Nr 130/Kadr, zgodnie ze swoimi kompetencjami, mianował pośmiertnie na kolejne stopnie wojskowe lotników poległych w katastrofie. 29 stycznia 2008.

Prezydent RP Lech KACZYŃSKI, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Bogdana KLICHA, awansował pośmiertnie:
gen. bryg. pil. Andrzej A N D R Z E J E W S K I - na stopień generała dywizji
płk pil. Dariusz M A C I Ą G - na stopień generała brygady
płk pil. Jerzy P I Ł A T - na stopień generała brygady.

Pozostałych żołnierzy awansowano na kolejne wyższe stopnie wojskowe.

Za wybitne zasługi w służbie w Siłach Powietrznych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał zmarłym żołnierzom pośmiertne odznaczenia: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - gen. dyw. Andrzej ANDRZEJEWSKI  Lotniczym Krzyżem Zasługi - pozostali żołnierze.

 

Miejsca wiecznego spoczynku ofiar katastrofy (lista wg pośmiertnych stopni wojskowych)

 

 

1. gen dyw. pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI - pochowany w Połczynie Zdroju
2. gen. bryg. pil. Dariusz MACIĄG - pochowany w Kołobrzegu
3. gen. bryg. Jerzy PIŁAT - pochowany na Powązkach w Warszawie
4. płk pil. Wojciech MANIEWSKI - pochowany w Kołobrzegu
5. płk Zbigniew KSIĄŻEK - pochowany w Świdwinie
6. płk pil. Zdzisław CIEŚLIK - pochowany w Olkuszu
7. ppłk Dariusz PAWLAK - pochowany w Mirosławcu
8. ppłk pil. Robert MAJ - pochowany w Józefowie k/ Warszawy
9. ppłk Mirosław WILCZYŃSKI - pochowany w Łodzi
10. ppłk pil. Grzegorz JUŁGA - pochowany w Pile
11. ppłk Piotr FIRLINGER - pochowany w Świdwinie
12. ppłk Krzysztof SMOŁUCHA - pochowany w Koszalinie
13. mjr Karol SZMIGIEL - pochowany w Potęgowie k/ Lęborka
14. mjr pil. Paweł ZDUNEK - pochowany w Pile
15. mjr pil. Leszek ZIEMSKI - pochowany w Opactwie k/ Dęblina
16. mjr Grzegorz STEPANIUK - pochowany w Świdwinie

Załoga:

 

17. ppłk Jarosław HAŁADUS - pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
18. kpt. pil. Robert KUŹMA - pochowany w Lipsku k/ Zamościa
19. kpt. pil. Michał SMYCZYŃSKI - pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
20. chor. Janusz ADAMCZYK - pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

O katastrofie

"Utraceni  lecz  nie  zapomniani,  pokonani  nie  w  walce  lecz  przez  los"

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych