BIP
12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
Historia garnizonu

Historia garnizonu

Rys historyczny garnizonu

Jednostka nasza posiada wieloletnią historię i chlubne tradycje, na które składa się zarówno udział w działaniach bojowych w wlace z faszyzmem hitlerowskim jak i poważny wkład w cały powojenny rozwój i osiągnięcia Lotnictwa Polskiego. Formowanie 8 Pułku Lotnictwa Szturmowego rozpoczęto na przełomie września i października na terenie ZSRR, w okolicach CHARKOWA na lotnisku WOŁCZAŃSK.

sam0Podstawą do formowania stanowiła dyrektywa Sztabu Gen. Nr 10/9954
z 07 września 1944 r. Bazą, na której sformowano jednostkę był 384 Pułk Lotnictwa Szturmowego przybyły ze składu 9 Brygady Zapasowej Armii Radzieckiej. Dowódcą pułku został ppłk pil. RUKSZA,
który w kwietniu zastąpiony został przez kpt. pil. Borysa ZIMINA. Personel latający pułku stanowili radzieccy piloci przybyli ze szkoły lotniczej w CZUGUJEWSKU, przeszkoleni na Po-2 i piloci frontowi,
z doświadczeniem bojowym oraz polscy strzelcy pokładowi przybyli do pułku po ukończeniu kursu specjalistycznego w KINELU i GRACZÓWCE. Pułk posiadał według etatu 30 samolotów bojowych Ił -2, samolot łącznikowy Po-2 i szkolno- treningowy typu ,,UJŁ - 2". Liczba pilotów wynosiła 31 i 35 strzelców pokładowych, ogółem stan osobowy pułku wynosił 206 ludzi.

W końcu marca 1945 roku pułk zakończył szkolenie i otrzymał rozkaz przebazowania się do Polski . Polecenie to wykonano po ustaleniu
się pogody i 11 kwietnia na lotnisku w ŁODZI wylądowało 31 samolotów pułku w tym 29 bojowych Ił - 2. Transportem kolejowym i rzutem powietrznym przybył cały personel pułku liczący wówczas 205 osób w tym 33 załogi bojowe. Na lotnisku LUBLINEK k. ŁODZI zorganizowano szkolenie i oczekiwano rozkazu odlotu na front, nad ODRĘ.

23 kwietnia 1945 roku rozpoczęło się przebazowanie części personelu technicznego i sprzętu pułku na lotniska frontowe. Najpierw na lotnisko frontowe BIAŁĘGI. 24 kwietnia na lotnisko BARNÓWKO ( k. MIŚLIBORZA ) wylądowało 29 samolotów rzutu powietrznego pułku, w tym 28 Ił - 2 i 1 UJŁ - 2 . Jedna z załóg 8 plsz - pilot ppor. Jerzy BURAKOW - na skutek uszkodzenia samolotu nie doleciała na front, lądowała przymusowo w okolicach SŁUPCY.

1Natychmiast po przebazowaniu podjęte zostały przygotowania do działań bojowych w dniu następnym. Zadanie było złożone, należało bowiem uderzeniami lotnictwa rozbić wojska grupy gen. STEINERA, które koncentrowały się przed frontem 1 Armii Wojska Polskiego z zamiarem przedarcia się do okrążonego BERLINA.

W okresie 16 dni pobytu na froncie (od 24.04. do 09.05 1945 r. ) pułk prowadził działania w ciągu 6 dni. W tym okresie wykonano 104 loty bojowe w okresie 124 godz. 11 min. Na wojska przeciwnika zrzucono około 300 bomb o ciężarze ponad 11 ton, wystrzelono około 200 pocisków rakietowych RS- 82 oraz około 25 tys. pocisków
z działek i kaemów. W wyniku działań bojowych podpalono 3 samoloty przeciwnika na lotnisku NEURUPPIN, zniszczono około 20 samochodów, wywołano około 30 pożarów , wysadzono 2 magazyny amunicji. Obezwładniono ogień 2 baterii artylerii polowej i 4 baterii przeciwlotniczych, rozproszono batalion wojsk przeciwnika i zabito około 100 żołnierzy.

Podczas pobytu na froncie pułk działał z następujących lotnisk: BARNÓWKO , STEINBECK I VEHLFANZ.

2W trakcie działań bojowych pułk stracił jedną załogę ( ppor. Paweł FRANIN i plut. PIOTROWSKI ) oraz 2 samoloty. Ponadto w czasie działań uszkodzonych zostało 4 samoloty bojowe. Po kapitulacji hitlerowskich Niemiec poczynając od 9 maja 1945 roku rozpoczęło się przebazowanie personelu technicznego do kraju. W dniu 10 maja rzut powietrzny pułku przebazował się z lotniska VEHLFANZ do ŁODZI, na lotnisko w LUBLINKU. W ŁODZI pułk bazował do stycznia 1946 roku tj. do czasu demobilizacji
i rozformowania. Część kadry przeszła do innych jednostek, niektórych zdemobilizowano, pozostali powrócili do Związku Radzieckiego. Sprzęt pułku przekazano do szkół lotniczych i do innych pułków szturmowych. Dokumenty pułku przekazane zostały do archiwum, lecz dotąd nie zostały odnalezione. Z tych względów trudno jest odtworzyć pełniejszy zarys dziejów i działań bojowych pułku.

W dniu 11 grudnia 1951 roku utworzono 53 Pułk Lotnictwa Szturmowego na bazie sprzętu i ludzi z byłego 8 pułku lotnictwa szturmowego. W październiku 1952 roku pułk zostaje przeniesiony na lotnisko MIROSŁAWIEC. W tym samym miesiącu pułkowi zostaje wręczony sztandar 29 marca 1960 roku zostają wprowadzone samoloty odrzutowe Lim- 2 ( MIG-15 ). W roku 1963 na wyposażenie pułku wchodzi Lim- 6 ( MIG -17 ).

3Dnia 30 września 1967 r. następuje przywrócenie historycznego nr "8"
i zmiana nazwy na 8 plsz. Rok 1967 to szczególny rok dla historii pułku. Bowiem w uznaniu jego zasług w szkoleniu, przekazano mu w dziedziczenie nazwę: ,, BRANDENBURSKI ", wraz z tradycjami 8 plsz.
W roku 1974 zostaje wprowadzona odznaka pamiątkowa pułku. Do roku 1982 pułk nosił nazwę: 8 plmsz, pomimo że wchodził w skład dywizji lotnictwa szturmowo - rozpoznawczego. W grudniu 1982 r. został przemianowany na 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego .

Od listopada 1988 pułk został wyposażony w samoloty Su-22 M4. 8 plmb i funkcjonował do 31 grudnia 1999 roku. Ostatnim jego dowódcą był ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ (od 29 marca 1996 r. do 31.12.1999 r. )

 

>> Galeria zdjęć "Historia garnizonu w obiektywie" <<

 

4Po wejściu polski do NATO w Siłach Zbrojnych zaczęły się przeobrażenia. I tak zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr PF-74/Org. z 15 lipca 1999 r. utworzono z dniem 1 stycznia 2000 r. - 12 Bazę Lotniczą która stacjonowała na lotniskach: w m. MIROSŁAWIEC
i m. PIŁA .Przeznaczenie bazy to wszechstronne zabezpieczenie procesu szkolenia lotniczego i działalności bojowej eskadr lotnictwa taktycznego oraz wykonywania zadań logistycznych Sił powietrznych RP, lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. W czasie pokoju jest podstawowym ogniwem systemu szkolenia oraz prowadzenia gospodarki wojskowej.
12 Baza Lotnicza została utworzona z kadry i żołnierzy zsw 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego. Równocześnie w MIROSŁAWCU wraz z powstaniem 12 BLot powstała - 8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego, która przejęła lotnicze tradycje rozformowanego 8 plmb. Dnia 04 września 2003 roku 12 BLot postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 roku otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo, oraz zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 239/MON z dnia 27 sierpnia 2003 r. - dzień 04 września zostaje ustanowiony dorocznym Świętem 12 Bazy Lotniczej.

5Dowódcami bazy byli kolejno: ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK, ppłk dypl. Zdzisław OSTASZ, ppłk dypl. pil. Piotr TUSZA, płk pil. mgr Jerzy PIŁAT ( zginął w katastrofie samolotu CASA C- 295 M pod MIROSŁAWCEM 23 stycznia 2008r., pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady), płk pil. mgr inż. Wojciech PIKUŁA (dowodzi od 05 czerwca 2008 r. do chwili obecnej).

8 eskadra lotnictwa taktycznego przeznaczona jest do niszczenia obiektów naziemnych, nawodnych oraz prowadzenia rozpoznania powietrznego na rzecz Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i marynarki Wojennej.

Decyzją Ministra obrony Narodowej z dnia 21.04.2005 roku eskadra obchodzi swoje Święto w rocznicę chrztu bojowego jednostki
- tj. 25 kwietnia. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 06 czerwca 2006 roku eskadrze nadano sztandar.W skład garnizonu Mirosławiec oprócz 12 BLot i 8 elt wchodzi także 21 Centralny Poligon Lotniczy w NADARZYCACH.

6W 1952 roku powstała 16 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko- Szturmowego, w skład której weszły pułk lotniczy w PILE, MIROSŁAWCU I POZNANIU. Zaszła więc konieczność utworzenia poligonu lotniczego przystosowanego do szkolenia ogniowego pułków lotniczych.
Poligon Lotniczy w NADARZYCACH powstał w 1953 roku. W chwili powstania poligonu na obszarze byłej Komendy Lotniska Zapasowego był wytyczony krąg bombardierski i tarcze strzeleckie. Dokonywano wówczas zrzutów bomb cementowych i strzelano z amunicji strzeleckiej.

Misja utworzenia poligonu została powierzona Panu chor. Edwardowi KACZOROWSKIEMU, późniejszemu Komendantowi poligonu. Teren poligonu wyznaczył osobiście wraz z nawigatorem dywizji płk JASTRZĘBSKIM oraz szefem strzelania powietrznego płk SEKUŁĄ. Początkowo były brane trzy warianty poligonu,
w rejonie MIĘDZYCHODU, WITKOWA I NADARZYC. Ze względu na istniejący już niewielki poligon oraz korzystne uwarunkowania terenowe wybrano wariant NADARZYCE.


Do pomocy przy budowie pola roboczego przydzielono 12 żołnierzy, którzy wówczas mieszkali w cywilnych kwaterach na terenie wsi oraz 150 żołnierzy wraz z dowódcą batalionu budowy lotnisk. W 1954 r. powstały pierwsze budynki
na terenie 21 CPL były to: budynek koszarowy i budynek mieszkalny.

7W 1957 roku wybudowano przy poligonie pas startowy, na którym odbywały się próby startu i lądowania na samolotach MIG-15. W 1976 roku w związku z ćwiczeniami wojsk Układu warszawskiego pk. "TARCZA 76 " dotychczasowy 21 Poligon Lotniczy przemieniono w 21 Centralny Poligon Lotniczy.  Przemiana z poli

gonu lotniczego w Centralny Poligon Lotniczy przyniosła korzyści, gdyż
w miejsce starych celi powstały nowe cele, na których piloci trenują do dnia dzisiejszego, poprawiono również infrastrukturę około poligonową, liczba żołnierzy na stałe pełniących służbę została zwiększona do 60 osób.

21 Centralny Poligon Lotniczy Nadarzyce po zlikwidowaniu w 1993 r. poligonu w SOLCU KUJAWSKIM i PODBORSKU przejął ciężar szkolenia ogniowego i taktycznego większości jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP.

8

Do głównych zadań poligonu należy zabezpieczanie działań eskadr lotniczych i związków taktycznych w dzień jak również w nocy.

21 CPL podlega bezpośrednio pod Dowództwo Sił Powietrznych RP
w Warszawie. W czasie pokoju 21 CPL stanowi podstawowe ogniwo systemu szkolenia ogniowego lotnictwa wojskowego.

21 Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach jest największym poligonem lotniczym i jedynym czynnym obecnie bombowiskiem
w Europie. Z naszego poligonu korzystają także Siły Powietrzne sojuszu państw NATO między innymi WŁOCHY, ANGLIA, BELGIA, NIEMCY, KANADA i USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWÓDCY 8 plmb (8 plsz, 53 plsz, 8 plmsz)

ppłk pil. RUKSZA 1944-1945
kpt. Borys ZIMIN 1945-1945
kpt. pil. Michał SOŁOWIEW 1945-1946
mjr pil. Piotr LITWIN 1952-1955
ppłk pil. Tadeusz GIENTKOWSKI 1955-1962
mjr pil. Marian KAMIŃSKI 1962-1964
płk dypl. pil. Józef ŁOWKIEWICZ 1964-1973
płk dypl. pil. Zenobiusz BIENIAŚ 1973-1975
płk dypl. pil. Rajmund RYCHŁOWSKI 1975-1979
płk dypl. pil. Janusz WÓJTOWICZ 1979-1982
ppłk dypl. pil. Marian JAGUSIAK 1982-1988
ppłk dypl. pil. Andrzej WYCIŚLIK 1988-1990
ppłk dypl. pil. Lech BUDZISZ 1990-1991
ppłk dypl. pil. Józef NIEDŹWIEDŹ 1991-1996
ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ 1996 -31.12.1999

 

SZEFOWIE SZTABU 8 plmb

 

mjr BIEŁOW
ppłk dypl. pil. Marian LA CROIX 1962-1966
kpt. dypl. Jan JACHIMIUK 1966-1968
mjr dypl. Pil. Zbigniew AMAROWICZ 1968-1970
ppłk Stefan MOŁDYSZ 1970-1975
mjr dypl. Andrzej KOWALCZYK 1975-1976
mjr dypl. Ryszard ZAKRZEWSKI 1976-1977
mjr dypl. Aleksander OLSZEWSKI 1977-1982
mjr dypl. inż. Lech KONOPKA 1982-1984
kpt. dypl. inż. nawig. Sławomir ADAMSKI 1984-1987
ppłk dypl. inż. nawig. Roman SIKORA 1987-1992
mjr dypl. inż. Janusz MAJEWSKI 1992-1998
ppłk dypl. inż. nawig. Marian MICHALEC 1998-31.12.1999

 

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 plmb ds. LINIOWYCH

 

mjr pil. Marian ZARĘBA 1962-1968
mjr dypl. pil. Jan LACHEWICZ 1968-1970
mjr pil. Franciszek ŻUREK 1970-1975
mjr dypl. pil. Czesław ŚLEDZIK 1975-1977
ppłk dypl. pil. Stanisław NOWAK 1977-1986
ppłk dypl. pil. Józef NIDŹWIEDŹ 1986-1990
ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ 1990-1995
mjr dypl. Piotr TUSZA 1995-31.12.1999

 

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 plmb ds. INŻYNIERYJNO - LOTNICZYCH

 

kpt. MILLER 1952-1961
mjr Zygmunt OLEJNICZAK 1961-1970
mjr Marian SIMIŃSKI 1970-1976
kpt. Stefan DZIEDZIC 1976-1979
ppłk mgr inż. Maciej KAPTURKIEWICZ 1979-1986
ppłk mgr inż. Andrzej GRACZYK 1986-1991
mjr mgr inż. Ryszard TOMASKA 1991-31.12.1999

 

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 plmb ds. SZKOLENIA

 

ppłk pil. Józef MAZUR 1976-1978
ppłk dypl. pil. Emil KWECLICH 1978-1990
mjr dypl. pil. Wawrzyniec SIEDLECKI 1990-1991
mjr dypl. pil. inż. Teofil DZIK 1991-1995
mjr dypl. pil. Zdzisław GOCŁOWSKI 1996-31.12.1999

 

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 plmb ds. POLITYCZNYCHmjr Paweł BUTOW
mjr mgr Ryszard RUTKOWSKI 1962-1966
ppłk mgr Ryszard SZCZĘSNY 1966-1970
mjr Tadeusz SZMYTKOWSKI 1970-1975
mjr mgr Ryszard HOŁOSYNIUK 1975-1979
mjr mgr Bogusław PIENKOŚ 1979-1983
ppłk mgr Stanisław DROBOT 1983-1987
mjr mgr Jan JASZCZYK 1987-1988
mjr mgr Stanisław ORAWIEC 1988-1991
kpt. mgr Stanisław KWIECZKA 1991-31.12.1999
( wychowawczy )

 

DOWÓDCY 40. BATALIONU ZAOPATRZENIA

 

ppłk Klemens GÓRSKI 1961-1968
mjr dypl. Marian DULEWICZ 1968-1972
kpt. dypl. inż. Czesław LEBDA 1972-1979
mjr dypl. Ryszard KARWIŃSKI 1979-1985
mjr dypl. Jerzy WILCZAK 1985-1987
ppłk dypl. Andrzej STASZAK 1987-1989
kpt. dypl. Andrzej KOMENDA 1989-1991
mjr dypl. Ryszard DERENOWSKI 1991-1993
mjr dypl. inż. Michał WRÓBLEWSKI 1992-1997
mjr mgr inż. Mariusz POCZEKAJ 1996-1998
mjr mgr Szymon STRZAŁA 1998-31.12.1999

 

DOWÓDCY 42. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI I UBEZPIECZENIA LOTÓW

 

mjr pil. Stanisław PIĄTEK 1962-1965
mjr pil. Zdzisław GRAMIŃSKI 1965-1968
mjr Marian ZGRABCZYŃSKI 1968-1975
ppłk Ryszard KOŁTYK 1975-1991
mjr mgr inż. Marek GRUSZCZYŃSKI 1991-1992
mjr inż. Leszek GĄSIOR 1992-1996
mjr mgr inż. Andrzej PUCHAŁA 1996-31.12.1999

 

Historia 8 Pułku Lotnictwa Bombowego

 

07.09.1944 - dyrektywa Sztabu Generalnego nr 10/9954 o formowaniu 8 Pułku Lotnictwa Szturmowego;

10.12.1944 - początek formowania 8 plsz;

25.04.1945 - pierwsze zadanie bojowe;

22.01.1946 - rozformowanie pułku i podporządkowanie sprzętu i żołnierzy dowództwu 6 plsz;

11.12.1946 - utworzenie 53 plsz na bazie sprzętu i ludzi byłego 8 plsz; 10.1952 - wręczenie sztandaru dla pułku;

12.10.1966 - wprowadzenie samolotów odrzutowych Lim-6;

30.07.1967 - przywrócenie pułkowi historycznego numeru ,,8" i zmiana nazwy na 8 plsz;

1974 - wprowadzenie godła i odznaki pamiątkowej pułku;

11.1988 - rozpoczęcie eksploatacji samolotów SU-22;

15.07.1999 - zarządzenie Ministra Obrony Narodowej zostaje rozformowany 8 plm, w jego miejsce powstaje 12 Baza Lotnicza i 8 elt;

01.01.2000 - rozpoczyna działalność 12 Baza Lotnicza;

8 pułk Lotnictwa Szturmowego utworzony został w WOŁCZAŃSKU w ZSRR, na przełomie września i października 1944 r. z części radzieckiego 384 Pułku Nocnych Bombowców. Po zakończeniu szkolenia pułk przebazowano na lotnisko w ŁODZI, stąd w dniach 20-24 kwietnia 1945 r. przeniesiony został na frontowe lotnisko BIAŁĘGI, potem zaś do BARNÓWKA. 25 kwietnia 1945 r. w składzie 2 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko - Szturmowego, pułk rozpoczął działania bojowe, zapewniając wsparcie lotnicze 1 Armii Wojska Polskiego.

Do końca wojny pułk wykonał 129 lotów, w tym 92 bojowe. W działaniach bojowych zginęła załoga- ppor. FRANIN i sierż. PIOTROWSKI. W 1946 r. 8 plsz rozwiązano, jedna z jego eskadr została włączona do 6 plsz. W sierpniu 1952 r. eskadra ta została wydzielona z 6 plsz by stać się zalążkiem, tworzonego na lotnisku BEDNARY (rozkazem nr 096 ), 53 Pułku Lotnictwa Szturmowego, który w roku 1960 stał się pułkiem myśliwsko- szturmowym.

Rok 1967 zaznaczył się szczególnie w historii pułku. W uznaniu jego zasług w szkoleniu, przekazano mu w dziedziczenie nazwę: ,,Brandenburski" wraz z tradycjami 8 plsz. Do roku 1982 pułk nosił nazwę: 8 plmsz, pomimo że wchodził w skład dywizji lotnictwa szturmowo- rozpoznawczego. W grudniu 1982 r. został przemianowany 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko- Bombowego, sukcesywnie wyposażony w samoloty Su-22 M4.

Pułkiem dowodzili kolejno:

 • ppłk pil. RUSZKA
 • kpt. pil. ZIMIN
 • mjr pil. P. LITWIN
 • ppłk pil. T. GIĘTKOWSKI
 • mjr pil. M. KAMIŃSKI
 • płk pil. J. ŁOWKIEWICZ
 • ppłk pil. Z. BIENIAŚ
 • ppłk pil. R. RYCHŁOWSKI
 • mjr pil. J. WOJTOWICZ
 • ppłk pil. M. JAGUSIAK
 • ppłk pil. A. WYCIŚLIK
 • ppłk pil. L. BUDZISZ
 • ppłk pil. J. NIEDŹWIEDŹ

Ostatnim dowódcą , który dowodził 8 plmb (od 29 marca 1996 r. do 31.12.1999 r.) był ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ.

 

 

12. BAZA LOTNICZA

 

12.Baza Lotnicza została utworzona z dniem 01.01.2000r. na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.07.1999 r. Baza stacjonowała na lotnisku Mirosławiec i Piła. 12.Bazę Lotniczą utworzono z kadry i żołnierzy 8 pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego. Równocześnie z 12 Bazą Lotniczą powstała w Mirosławcu 8 eskadra lotnictwa taktycznego, która przejęła lotnicze tradycje rozformowanego 8 pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego.

W dniu 03.01.2000r. uroczystą zbiórką jednostki rozpoczęto faktyczną działalność 12 BLot.

Pierwszym Dowódcą 12 Bazy Lotniczej został ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK .

W styczniu 2001 roku zgodnie z decyzją przełożonych obowiązki Dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął ppłk dypl. Zdzisław OSTASZ.

W 2002 w ramach ćwiczenia ,,STRONG RESOLVE" jednostkę odwiedził prezydent RP Aleksander KWAŚNIEWSKI. W kwietniu 2003 roku obowiązki Dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął ppłk dypl. pil. Piotr TUSZA. W dniu 04.09.2003 r. nastąpiła uroczystość wręczenia sztandaru oraz decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień ten został ustanowiony dorocznym świętem 12 Bazy Lotniczej.

We wrześniu 2005 roku obowiązki dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął płk pil. mgr Jerzy Piłat, który dowodził jednostką do dnia 23.01.2008 roku. Zginął w katastrofie samolotu CASA C-295M w Mirosławcu w dniu 23.01.2008 roku. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. Pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie w dniu 20.02.2008 roku.

Bazą dowodzili kolejno:

 • płk Witold ANTOSIK
 • płk Zdzisław OSTASZ
 • płk Piotr TUSZA
 • płk Jerzy PIŁAT
 • płk Wojciech PIKUŁA

 

12. Komenda Lotniska

 

12.Komenda Lotniska została sformowana 01.01.2011 r.która przejęła tradycje 12.Bazy Lotniczej, jak również większą część personelu poprzedniej jednostki. Pierwszym komendantem został ppłk mgr inż. Marek HELLER, który dowodził dywizjonem dowodzenia w 12.Bazie Lotniczej. W dniu 04.01.2011r. nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy jednostki i tym samym rozpoczęło się oficjlane działanie nowopowstałej komendy. Od dnia 03.12.2012 r. obowiązki Komendanta pełni ppłk mgr inż.Bogdan Ziółkowski.

SKRZYDŁA NAD MIROSŁAWCEM

Dzieje mirosławieckiego lotniska sięgają czasów sprzed 1945 roku. Zamysł budowy i jego realizacja przypadły na lata tuż po przejęciu władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera i jego partię. Koncepcja budowy lotniska właśnie tutaj, wynikała z realizacji określonych zamierzeń polityki nowych władców Niemiec. Warto tutaj parę słów poświęcić.

Po objęciu władzy w roku 1933 - Hitler zlecił opracowanie systemu szkolenia przywódców faszystowskich. Wkrótce odpowiednie plany były gotowe i już na początku roku 1934 przystąpiono do ich realizacji. Kształcenie kadr przywódców miało odbywać się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych zwanych ,,Ordensburg " czyli ,, twierdza zakonna ", co było nawiązaniem do historii i tradycji Zakonu Krzyżackiego. Zgodnie z planami rozpoczęto w Rzeszy budowę trzech potężnych ośrodków, które rozlokowano w rejonach nadgranicznych: w Nadrenii (,,Ordensburg Vogelsang "), w Bawarii (,,Ordensburg Sonthofen ") i na Pomorzu zachodnim (,, Ordensburg Crossinsee " ).

Ten ostatni powstał w stosunkowo niewielkiej odległości od MIROSŁAWCA, nad jeziorem KROSINO, koło ZŁOCIEŃCA. Oficjalna uroczyste otwarcie nastąpiło 24 kwietnia 1936 roku, na które przybył osobiście Adolf Hitler. Ośrodek ten stanowił potężny kompleks budynków i urządzeń towarzyszących, położonych nad jeziorem KROSINO lub nieopodal.

Właśnie dla potrzeby tego ośrodka zbudowano w latach 1935 - 1936 pod MIROSŁAWCEM ( w miejscowości SCHONFELD ) istniejące do dziś - lotnisko. W latach 1938-1939 lotnisko rozbudowano, co wiązało się z planowaną agresją przeciwko Polsce.
Z tego lotniska m. in. startowały we wrześniu 1939 roku bombowce ,, heinkel " ( ,,He 111P " ) do nalotów na Polskę. Niewielka odległość od granicy znakomicie ułatwiała to zadanie. Do roku 1943 lotnisko nie było w zasadzie intensywnie wykorzystane. Położone daleko od frontu wschodniego nie mogło służyć celom operacyjnym. Ożywienie nastąpiło w roku 1943 , gdy na mirosławieckim lotnisku podjęto intensywne szkolenie pilotów bojowych lotnictwa myśliwskiego na samolotach ,,Fockewulf " (FW 190 ) i ,, Messerschmitt " (Me 109 F ). Lotnictwo niemieckie zaczynało odczuwać w tym czasie dotkliwy brak pilotów lotnictwa myśliwskiego, co było następstwem ponoszonych strat zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Szkolenie pilotów było kontynuowane do jesieni roku 1944, kiedy to sytuacja na froncie wschodnim zmusiła do ponownego wykorzystania lotniska do celów bojowych, co jednak trwało stosunkowo krótko.

Początki mirosławieckiego pułku lotniczego, który do czasu ostatniej reorganizacji (do 31.12.1999 r. ) nosił oficjalną nazwę : 8 pułk lotnictwa myśliwsko - bombowego (wcześniej dodawano jeszcze przydomek ,,brandenburski ", co wiązało się z jego wojenna historią ) sięgają jesieni 1944 , kiedy to na lotnisku WOŁCZAŃSK koło CHARKOWA, z części radzieckiego 384 Pułku Nocnych Bombowców- utworzono 8 pułk lotnictwa szturmowego, którego pierwszym dowódcą był ppłk pil. RUKSZA. Personel pułku liczył 288 osób. Jednostka dysponowała 32 samolotami szturmowymi typu Ił-2, określonymi mianem ,, latających czołgów ", a przez przeciwników jako ,, der schwarze Tod " ( ,, czarna śmierć " ). Stanowiły one groźną broń, wspierając działania wojsk lądowych.

Po zakończeniu szkolenia lotniczego w końcu marca 1945 roku - na krótko przed rozpoczęciem decydującej operacji berlińskiej- rzut powietrzny pułku przebazowano na lotnisko LUBLINEK, koło ŁODZI. Chrzest bojowy lotnicy 8 pułku przeszli w dniu 25 kwietnia 1945 roku , biorąc udział w działaniach bojowych w ramach operacji berlińskiej. W składzie 2 Brandenburskiej Dywizji lotnictwa Myśliwsko- Szturmowego pułk wspierał działania I Armii Wojska Polskiego ,atakując stanowiska artylerii i piechoty niemieckiej w rejonie Zehdenick . Dzień 25 kwietnia - jako dzień chrztu bojowego- stał się później dniem pułkowego święta. Prę dni później pułk znalazł się nad Odrą, na lotnisku Steinbeck a 1 maja 1945 roku na lotnisku Vehlenfanz. Działania bojowe szturmowców 8 pułku były skierowane przeciwko
wojskom grupy gen. STEINERA, usiłującego przebić się do okrążonego BERLINA. Frontowe działania bojowe pułku trwały zaledwie 16 dni (24.04 - 09.05.1945 ). W tym krótkim czasie wykonano jednak 129 lotów , w tym 92 bojowe.

W styczniu roku 1945 na lotnisko został skierowany ze swoją eskadrą ,, Immelmann " - słynny as Luftwaffe, płk HANS -URLICH RUDEL. Znakomity pilot, latający na Ju 87 (,,sztukas "). RUDEL zyskał sławę ,, niszczyciela " czołgów: miał do końca wojny zaliczonych 2530 lotów bojowych i zniszczonych podobno ok. 500 czołgów ( stan sprzętu szacowany na 2-3 dywizje pancerne ).Po latach RUDEL , w wydanej książce (,,Mein Kriegstagebuch ") tak wspominał swój pobyt na mirosławieckim lotnisku : ,, Front odrzański powoli nieco się ustabilizował. Otrzymałem telefoniczny rozkaz natychmiastowego przebazowania z moją eskadra do Mirosławca ( ,,nach Markisch Friedland in Pomern " ) na Pomorzu, gdzie sytuacja stawała się jeszcze bardziej niebezpieczna niż na Śląsku. (..) Gęsta zadymka śnieżna utrudniała przebazowanie w zwartym szyku ; dlatego startowaliśmy trójkami , (..) próbując (..) osiągnąć Mirosławiec (.). W gęstej śnieżnej zamieci, w kompletnych ciemnościach ląduję w Mirosławcu wraz z kilkoma maszynami. Eskadra RUDLA weszła już następnego dnia do walki, operując nad WAŁCZEM. TRZCIANKĄ, WIELENIEM i CZŁOPĄ.

RUDEL wspominał : ,,Teraz startują przez cały dzień nieprzerwanie ,, sztukasy " ze znakiem zakonu krzyżackiego (,,Deutschritterordens "). Jak przed sześciuset laty, tak i teraz toczy się walka przeciwko wschodowi. Panuje wielkie zimno, na lotnisku leży warstwa ok. 40 cm puszystego śniegu, przy; starcie nawiewa tego śnieżnego pyłu między części mechanizmu zamków działek, a w powietrzu ten pył natychmiast zamarza. Po jednym lub dwóch strzałach uzbrojenie odmawia posłuszeństwa. Dygocę ze wściekłości."(..) ,, T-34 prą na zachód. Niekiedy wystarcza jeden strzał, by czołg eksplodował, lecz częściej, niestety nie. Cenne dni minęły, zanim otrzymałem dość siły roboczej, by utrzymać pas startowy w stanie wolnym od śniegu. Liczba czołgów budzi grozę; latamy we wszystkich kierunkach, ale dzień musiałby być trzykrotnie dłuższy. (.) Na wschód od WAŁCZA zadajemy sowietom znaczne straty, podobnie na południu w rejonie CZŁOPY i w przyległych obszarach leśnych. Czołgi, gdy wjeżdżają do miejscowości kryją się najczęściej w domach mieszkalnych ; można to rozpoznać po sterczącej z domu lufie armaty. Tył domu jest wyburzony. W tych domach już nie będą z pewnością mieszkali żadni Niemcy. Strzelamy więc od tyłu w silnik, żaden inny sposób ataku nie wchodzi w rachubę; czołg płonie, a potem wraz z ruinami domu wylatuje w powietrze. (.) Nigdy nie atakuję bombami w tych miejscowościach, nawet gdy to z wojskowego punktu widzenia byłoby pożądane; dreszcz mnie przejmuje na myśl, że nasze własne bomby trafiałyby niemiecką ludność, która i tak cierpi już od rosyjskiego terroru."

Tyle pułkownik RUDEL o przeżyciach związanych z pobytem na mirosławieckim lotnisku. Wkrótce wraz ze swoją eskadrą został skierowany w rejon FRANKFURTU na ODRĄ. I tym epizodem kończy się właściwie ,, niemiecki " rozdział historii lotniska.

W dniu 10 lutego 1945 roku lotnisko jak i miasto zostało zdobyte przez żołnierzy I Armii WP.

Pierwszy etap działalności pułku zakończył się w styczniu 1946 roku, kiedy jednostkę rozformowano, a personel latający i obsługę naziemną przeniesiono do 6 pułku lotnictwa szturmowego.

W końcu roku 1951 zaczęto formować nowy 53 pułk lotnictwa szturmowego na lotnisku BEDNARY , koło POZNANIA. W październiku roku 1952 jednostka została rozlokowana na stałe na mirosławieckim lotnisku.

Mirosławieckie lotnisko, częściowo zniszczone, później zdewastowane (m.in. przez różnego rodzaju szabrowników ) zaczęło tętnić znowu życiem od października 1952 roku, gdy został przebazowany tutaj na stałe 53 pułk lotnictwa szturmowego.
Od tego momentu zaczęło się właściwie powojenna historia lotnictwa, teraz już polskiego, w MIROSŁAWCU.

I w ten oto sposób na niebie nad MIROSŁAWCEM na stale zagościły samoloty, a pułk lotniczy stał się integralną częścią tutejszej społeczności.
W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia na wyposażeniu pułku były różne typy maszyn bojowych. Na początku były wspomniane, groźne szturmowce IŁ-2,później w latach 1952 - 1960 znacznie nowocześniejsze ale jeszcze z silnikami tłokowymi (także szturmowe ) IŁ-10.

W roku 1960 piloci tego pułku zaczęli się przesiadać na odrzutowe maszyny Lim-2, budowane w Polsce na licencji radzieckich Mig -15.

Od roku 1965 poczęły wchodzić na uzbrojenie nowe , znakomite wówczas w swojej klasie Lim-6 ( licencyjny, modernizowany Mig-17 ), które widniał nad mirosławieckim niebie do października 1988 roku.

Od listopada 1988 roku zaczęto przezbrajać jednostkę na myśliwsko- szturmowe maszyny Su-22 ( znane w nomenklaturze NATO jako ,, FITTER K "). Napędzane są one silnikiem turboodrzutowym, mogą osiągać prędkość max. rzędu 1,7 Macha (ok. 2000 km/h pułap ok. 15 000 m. i zasięg niemal 2500 km.


12. Baza Bezzałgowych Statków Powietrznych.


12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu powstała na bazie 12. Komendy Lotniska oraz dywizjonu rozpoznania powietrznego.  Bazą dowodzi płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski - Popow. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem organizacja etatowa ma docelowo uwzględniać wymogi obsługi zaplanowanych do pozyskania systemów klasy MALE.W bazie będą funkcjonowały eskadry bezzałogowców średniego zasięgu, krótkiego zasięgu oraz operacyjnych MALE. 12. BBSP weszła w podporządkowanie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
Jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Przeznaczona jest do zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i interpretacji pozyskanych informacji oraz dystrybucji informacji rozpoznawczo-wywiadowczych dla decydentów polityczno- wojskowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny w czasie zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem systemów będących na jej wyposażeniu. Odpowiada za zabezpieczenie operacji lotniczych prowadzonych z i na lotnisku Bazy w odniesieniu do samolotów lotnictwa taktycznego, transportowego i śmigłowcowego RSZ RP a także zadań HNS w odniesieniu do operacji lotniczych SP Sojuszu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych